Synx Media

Câu chuyện

Ngày xửa ngày xưa.

Chúng tôi là một phòng thí nghiệm đổi mới kỹ thuật số cao cấp đang xây dựng một công cụ nội dung ưu tiên dữ liệu để quản lý các trải nghiệm kỹ thuật số. Nhóm của chúng tôi có nhiều thập kỷ kinh nghiệm làm việc với các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Google, Prada, AT&T, HP và Snapchat.

Dịch vụ

Xí nghiệp đa phương tiện.

Chúng tôi là một phòng thí nghiệm đổi mới kỹ thuật số cao cấp đang xây dựng một công cụ nội dung ưu tiên dữ liệu để quản lý các trải nghiệm kỹ thuật số. Nhóm của chúng tôi có nhiều thập kỷ kinh nghiệm làm việc với các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Google, Prada, AT&T, HP và Snapchat.

Dịch vụ

Xí nghiệp đa phương tiện.

Chúng tôi là một phòng thí nghiệm đổi mới kỹ thuật số cao cấp đang xây dựng một công cụ nội dung ưu tiên dữ liệu để quản lý các trải nghiệm kỹ thuật số. Nhóm của chúng tôi có nhiều thập kỷ kinh nghiệm làm việc với các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Google, Prada, AT&T, HP và Snapchat.

Liên hệ

Cà phê nhé.